top of page
Søk
  • Forfatterens bildePortia

Er Korona de nye stjernene?

Oppdatert: 17. apr. 2020


I møte med globale kriser som korona, klima og økonomisk kollaps kan den menneskelige handlekraften – den frie viljen og det opplyste sinnet – oppleves utilstrekkelig. I Shakespeares fortellinger møter vi ofte fortvilelsen over spennet mellom handlekraften og andre krefter. Men fortellingene er også fulle av undring, nysgjerrighet og glede over det som ikke helt enkelt lar seg beskrive – verken som skjebne, eller som hendelser utgått fra menneskers egen vilje.


Lear er en av mange karakterer i Shakespeare som strever i spennet mellom å handle og å drives. Når vi møter Lear for første gang har han allerede mistet evnen til å dømme: Rett fra kroket, løgn fra virkelighet og falske opptrinn fra ærlig snakk. I stykkets start står Lear ved utgangen av det han har vært – hans eiendommer og rikdommer skal fordeles mellom hans tre døtre, veid etter hvor mye de elsker ham. Han mister besinnelsen når hans yngste yndling Cordelia nekter å beskrive en kjærlighet som er større enn det som kreves av henne. Han nekter henne arv, avviser blodsbåndet mellom dem, og attpåtil forviser han sin egen venn, Kent – den ærlige og trofaste Jarlen – etter at han tar Cordelia i forsvar.


Leseren, publikum, sitter med følelsen av å være vitne til en fryktelig misforståelse, eller urettferdighet. Cordelia straffes for å være ærlig, mens søstrene belønnes for å opptre falskt. Kent forvises når han forsøker å orientere Lear om hvordan forholdene virkelig henger sammen. Resten av stykket må Lear bøte for sin dårlige dømmekraft. Han oppdager stadig at de to eldste døtrene (Regan og Goneril) – som erklærte sin evige kjærlighet da arven ble utdelt – ikke er det minste interesserte i å ta vare på sin pensjonerte far.


I slutten av første akt møter vi Lear ved porten til Regan. Han venter på å finne ut om ikke hun vil ta bedre vare på ham etter at han ble kastet ut av Goneril. Lear, som for lengst har mistet dømmekraften, er redd han også skal miste evnen til å herske over seg selv. Han ber skjebnen om ikke å drive ham til vanvidd: «Gjer meg ikkje galen, galen himmel! Eg vil rå meg sjølv, spar vitet mitt» (Akt I, Scene V, s. 52). Men er det himmelen eller er det mennesket selv som må stå til ansvar når livet – og verden – går av hengslene? Hvor kommer handlekraften fra?


Noen scener tidligere møter vi Edmund. Født av en dame som aldri fikk bli hans mor, og dermed uekte sønn av Gloucester. Edmund er rå, og han vet det selv. Når vi møter ham planlegger han å lure Gloucester med at broren Edgar har drevet svik – så skal Edmund selv arve det som i 1606 ikke er rettmessig hans. Edgar tar oksen ved hornene, og ironiserer over hans eget samfunns idé om hvor menneskenes handlinger kommer fra: «Eit storarta påfunn av mannen, den horebukken, å gi ei stjerne skulda for kåtskapen sin! Far min kom i hop med mor mi under svansen på Draken, og eg kom til verda under Storebjørn. Slik har det seg at eg er rå og ryggeslaus. Tøv! Eg hadde vore den eg er, om så den mest jomfruelege stjerne på firmamentet blinka da lausungen vart til» (Akt I, scene I, 28).

I vår egen tid er det mindre rom til å undres over hvilken posisjon stjernene hadde i avgjørende øyeblikk. Feilen ligger ikke lengre i stjernene, men i oss selv. Denne til tider falske erkjennelsen kan i vår egen tid fort føre til en følelse av individuelt ansvar når problemet egentlig ligger på et større samfunnsnivå. Og ikke sjeldent kan det oppstå ting som får oss til å forbanne skjebnen – som kongen forbanner julestjerna hver julaften. Den enkeltes urolighet er ofte å finne et sted lengre ute enn der en har kontroll. Korona, klima, krig. Shakespeare er ikke entydig i sine fortellinger om menneskers skjebner – om denne bestemmes i handlekraften eller fra et annet sted. Når vi nå sitter på femte uka, lukket fra verden, kan vi ikke annet enn å undres: Er korona dette øyeblikkets stjerner?167 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page